หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
    
   

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 
    
   

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน
 
    
   

ส่งเสริมงานประเพณีในท้องถิ่น

ส่งเสริมการให้ความรู้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
 
    
   

ให้การสงเคราะห์ราษฎรและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและความสามัคคีในชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนมีความร่วมมือและเห็นว่าทุกคนในชุมชนมีความสำคัญ

สนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นไปได้จากการทำประชาคมชุมชน

ส่งเสริมความปลอดภัยทั้งชีวิตแบะทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

พัฒนาบุคลากรเทศบาลและชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารสาธารณะ
 
    
   

สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนในการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ และขยะมูลฝอย
 
    
   

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีและเขตเทศบาล
 
 
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10