เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
บุคลากร
 
นายมนต์ชัย สุดใจ
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
036494232 ต่อ 8
นายมนต์ชัย สุดใจ
รองปลัดเทศบาล
036494232 ต่อ 7
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเกศิณี พรหมตัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
036494232 ต่อ 1
งานธุรการ
นางสาวภัชพิชชา นิริติศัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
036494232 ต่อ 1 หรือ 086 400 9811
นายธีรพงษ์ อาภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างเหมา)
นายชัชวาล พรมรัศมี
พนักงานบันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมา)
นางสาววรรณธนา สว่างจิตร์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(พนักงานจ้างเหมา)
นางประภา พ่วงประเสริฐ
พนักงานรักษาความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
นางปรมาภรณ์ โสดา
ภารโรง
(พนักงานจ้างเหมา)
งานการศึกษา
นางสาวเกศิณี พรหมตัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
นางสิริพัชชา ฉิมครู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
036494232 ต่อ 1
ฝ่ายบริหาร
นางสิริพัชชา ฉิมครู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปรีณาพรรณ ฉายโฉมศรี
พนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสิริพัชชา ฉิมครู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวระวิวรรณ ยันอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
036494232 ต่อ 12
นางรุ่งทิพย์ แขวงกรุง
ผู้ดูแลเด็ก
036494232 ต่อ 12
นางสาวขวัญฤทัย อินทร์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
นางสาวสตรีรัตน์ ภาระสุดใจ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมา)
งานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิรมล เมฆพลับ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
036494232 ต่อ 1
นางสาวดวงดาว คตน่วม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างเหมา)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิไลรัตน์ มุสิกาวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
036494232 ต่อ 1
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวจุฑาภรณ์ มีหนองแขม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวภาวิตา ชะโณวรรณะ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
036494232 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกศักดิ์ชัย อินทะ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
036494232 ต่อ 6 หรือ 095 061 3873
นายชยธร มุกขันธ์
พนักงานขับเครื่องกลฯ
036494232 ต่อ 6
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
036494232 ต่อ 6
นายธฤต สีฉายยา
พนักงานผู้ควบคุมวิทยุสื่อสาร
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายปฏิภาณ คำภา
พนักงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์
(พนักงานจ้างเหมา)
นายภาณุพงศ์ หนูเรือง
พนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน
(พนักงานจ้างเหมา)
นายนิกร นิรัติศัย
พนักงานขับรถยนต์
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
นางสาวธันยนันท์ จันทรกุลมณี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
036494232 ต่อ 1
นางสาวบรรจงรัตน์ โครตนาแพง
พนักงานทะเบียน
(พนักงานจ้างเหมา)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10