หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)