เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2567  
 

   ด้วยเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น จะจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน และประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
   ในการนี้ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2567 ในวัน เวลาและสถานที่ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2567 เวลา 15.59 น. โดย คุณ วิไลรัตน์ มุสิกาวัน

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10