เทศบาลตำบล แก่งเสือเต้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
 


 


 
  เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
   
 
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ จากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.2542 โดยมีพื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 1, 2, 4, 11 และหมู่ที่ 7 (เต็มทั้งหมู่บ้าน) ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ประมาณ 8.5 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดลพบุรี 53 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 178 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองรวม 16.345 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
   
   
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
 
 
 
 
   
   
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ที่อยู่อาศัย โรงเรียน วัด สถานีอนามัย สถานีรถไฟ และบ้านเรือนราษฎรกระจายออกไปเป็นระยะๆ ตามสภาพพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในเขตจัดสรรของนิคมสร้างตนเอง พระพุทธบาทสระบุรี
 
   
   
   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม
 
   
   
   
การเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลักที่สร้างรายได้ที่สำคัญคือ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง การทำไร่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

รุ่นที่ 1 มีการเพาะปลูกระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์
 
รุ่นที่ 2 มีการเพาะปลูกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พืชที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ ทานตะวัน ข้าวฟ่าง
  การประมง
  ประชากรบางส่วนมีอาชีพด้านการประมง ซึ่งแหล่งที่มาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  การปศุสัตว์
  เขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โคนม โคเนื้อ สำหรับอาหารเลี้ยงวัวจะเป็นอาหารสัตว์ และหญ้าแห้งที่ส่วนใหญ่พ่อค้าจะนำมาส่ง
 
 
   
   
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,600 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,263 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58

หญิง จำนวน 1,337 คน คิดเป็นร้อยละ 51.42
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 904 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 159.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
   
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแก่งเสือเต้น 516 542 1,058 383  
2   บ้านสายสอง 139 129 268 82
  3   เขาพระนอน 290 320 610 208  
4   บ้านหนองบัว 119 147 266 104
  5   สร้างพัฒนาตนเอง 199 199 398 127  
    รวม 1,263 1,337 2,600 904
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10